Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Kontaktujte nás

Meno: 
Priezvisko: 
E-mail: 
Správa: 
Realizáciu projektu rekonštrukcie a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku môžete podporiť finančným darom prevedeným na náš účet v Dexia banke: 1850828001/5600

Prípadne sa môžete na nás obrátiť písomne alebo osobne na adrese:
Kláštor kapucínov, Holubyho 91, P.O.BOX 13, 90201 Pezinok
Telefón: 033/6407011
Fax: 033/6407010