The Reconstruction and Extension
of the Pezinok Capuchin Monastery Site Project

Kroniky jako historický pramen

prof. Marta Dobrotková predniesla dňa 17. septembra 2014 na medzinárodnej konferencii "Kroniky jako historický pramen", ktorá sa konala v Zbraslave (ČR) referát "Verum et falsum?", v ktorom sa venovala našej pezinskej kapucínskej kronike. Na tej istej konferencii bol prezentovaný aj poster Doc. Ladislava Tkáčika OFMCap a Dr. Eriky Juríkovej "Rovnaké no predsa rôzne. Komparatívna analýza kroník dvoch kapucínskych kláštorov"