Projekt obnovy a dostavby areálu kapucínskeho kláštora v Pezinku

Kroniky jako historický pramen

prof. Marta Dobrotková predniesla dňa 17. septembra 2014 na medzinárodnej konferencii "Kroniky jako historický pramen", ktorá sa konala v Zbraslave (ČR) referát "Verum et falsum?", v ktorom sa venovala našej pezinskej kapucínskej kronike. Na tej istej konferencii bol prezentovaný aj poster Doc. Ladislava Tkáčika OFMCap a Dr. Eriky Juríkovej "Rovnaké no predsa rôzne. Komparatívna analýza kroník dvoch kapucínskych kláštorov"