Projekt zum Wiederaufbau und zur Fertigstellung der Angabe
des Kapuzinerklosters in Pezinok

Rekonstruktion

Rekonštrukcia striech kláštora a kostola, ktorá začala 12. marca 2009, sa zdarne blíži ku koncu. Posledné práce na strechách sakristie a spovedných miestností budú zrealizované v októbri