The Reconstruction and Extension
of the Pezinok Capuchin Monastery Site Project

Reconstruction

Rekonštrukcia striech kláštora a kostola, ktorá začala 12. marca 2009, sa zdarne blíži ku koncu. Posledné práce na strechách sakristie a spovedných miestností budú zrealizované v októbri